免费vps
免费vps
免费vps

Audefy - 6.8美元 Xen 512M 15G 300G 西雅图

2011年11月22日19点12分 0 一键抢沙发得好礼

小夜QQ群:53360732(一月不说话会被T走) 小夜QQ:2919909342(仅受理广告业务)

Audefy是一家美国VPS服务商,采用Xen架构,数据中心在西雅图(国内速度优秀)15OFFVPS终生85折优惠购买RED方案仅 $6.80/mo(购买链接)配置如下:

 • 512MB guaranteed and 1024MB swap memory
 • 15GB storage
 • 300GB/month data transfer
 • Xen/SolusVM

Servers in Seattle test ip: 63.223.79.231

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 襄阳[电信]
 • 63.223.79.231
 • 227毫秒
 • 47
 • 2
 • 镇江[电信]
 • 63.223.79.231
 • 313毫秒
 • 47
 • 3
 • 南宁[电信]
 • 63.223.79.231
 • 197毫秒
 • 45
 • 4
 • 重庆[联通]
 • 63.223.79.231
 • 262毫秒
 • 51
 • 5
 • 厦门[电信]
 • 63.223.79.231
 • 249毫秒
 • 49
 • 6
 • 天津[联通]
 • 63.223.79.231
 • 287毫秒
 • 47
 • 7
 • 郑州[联通]
 • 63.223.79.231
 • 263毫秒
 • 45
 • 8
 • 上海[移动]
 • 63.223.79.231
 • 275毫秒
 • 39
 • 9
 • 浙江[移动]
 • 63.223.79.231
 • 240毫秒
 • 38
 • 10
 • 山东[联通]
 • 63.223.79.231
 • 267毫秒
 • 46
 • 11
 • 辽宁[联通]
 • 63.223.79.231
 • 272毫秒
 • 47
 • 12
 • 泉州[电信]
 • 63.223.79.231
 • 327毫秒
 • 49
 • 13
 • 福州[电信]
 • 63.223.79.231
 • 277毫秒
 • 50
 • 14
 • 宁波[电信]
 • 63.223.79.231
 • 270毫秒
 • 47
 • 15
 • 合肥[电信]
 • 63.223.79.231
 • 265毫秒
 • 48
 • 16
 • 乐山[电信]
 • 63.223.79.231
 • 251毫秒
 • 49
 • 17
 • 丽水[电信]
 • 63.223.79.231
 • 284毫秒
 • 49
最快:南宁[电信] 197 毫秒 ## 最慢:泉州[电信] 327 毫秒
电信平均: 266 毫秒 ## 联通平均: 270 毫秒Xen · 西雅图 · audefy.com

小夜QQ:2919909342 小夜QQ群:716201392(超兽VPS) 小夜QQ群:53360732(VPS交流)
免费vps
vps免费
免费vps
免费vps
免费vps