免费vps
免费vps

VPSBUS - 69元/月 Xen 512M 30G 5Mbps 凤凰城

2012年08月30日01点15分 7 一键抢沙发得好礼 广告图片

小夜QQ群:53360732(一月不说话会被T走) 小夜QQ:2919909342(仅受理广告业务)

巴士主机是国人VPS主机商,采用Xen架构,数据中心凤凰城、硅谷、拉斯维加斯等,优惠码:vpsmm永久7折,购买xen512方案 ¥69元/月(购买链接)配置如下:

 • 512MB guaranteed memory
 • 30GB HDD storage
 • Unmetered Bandwidth at 5Mbps
 • Xen/XenSystems

vpsbus.com 成立近2年时间,一直执行比较严厉的TOS政策,宣传也比较低调。几个线路均为国内优势机房,如果追求稳定给力,不追求绝对性价比的,可以尝试买个用用。

凤凰城:184.164.149.1 - 加州硅谷:216.218.246.1 - 拉斯维加斯:72.46.132.1

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 2
 • 陕西西安[电信]
 • 184.164.149.1
 • 229毫秒
 • 50
 • 3
 • 江苏无锡[电信]
 • 184.164.149.1
 • 194毫秒
 • 49
 • 4
 • 上海[电信]
 • 184.164.149.1
 • 165毫秒
 • 49
 • 5
 • 山东青岛[电信]
 • 184.164.149.1
 • 194毫秒
 • 48
 • 6
 • 四川德阳[电信]
 • 184.164.149.1
 • 204毫秒
 • 49
 • 7
 • 深圳[电信]
 • 184.164.149.1
 • 220毫秒
 • 50
 • 8
 • 云南昆明[电信]
 • 184.164.149.1
 • 202毫秒
 • 51
 • 9
 • 广东东莞[电信]
 • 184.164.149.1
 • 274毫秒
 • 50
 • 10
 • 香港[电信]
 • 184.164.149.1
 • 181毫秒
 • 54
 • 11
 • 重庆[电信]
 • 184.164.149.1
 • 200毫秒
 • 50
 • 12
 • 安徽淮北[电信]
 • 184.164.149.1
 • 167毫秒
 • 50
 • 13
 • 江苏镇江[电信]
 • 184.164.149.1
 • 167毫秒
 • 49
 • 14
 • 四川乐山[电信]
 • 184.164.149.1
 • 212毫秒
 • 50
 • 15
 • 四川绵阳[电信]
 • 184.164.149.1
 • 204毫秒
 • 51
 • 16
 • 河南郑州[多线]
 • 184.164.149.1
 • 237毫秒
 • 47
 • 17
 • 北京[多线]
 • 184.164.149.1
 • 257毫秒
 • 49
 • 18
 • 河南新乡[多线]
 • 184.164.149.1
 • 234毫秒
 • 47
 • 19
 • 香港[多线]
 • 184.164.149.1
 • 182毫秒
 • 49
 • 20
 • 辽宁[联通]
 • 184.164.149.1
 • 279毫秒
 • 49
 • 21
 • 安徽滁州[联通]
 • 184.164.149.1
 • 176毫秒
 • 50
 • 22
 • 上海[联通]
 • 184.164.149.1
 • 274毫秒
 • 45
 • 23
 • 深圳[联通]
 • 184.164.149.1
 • 354毫秒
 • 45
 • 24
 • 河南郑州[联通]
 • 184.164.149.1
 • 224毫秒
 • 45
 • 25
 • 天津[联通]
 • 184.164.149.1
 • 236毫秒
 • 47
 • 26
 • 四川重庆[联通]
 • 184.164.149.1
 • 256毫秒
 • 48
 • 27
 • 深圳[移动]
 • 184.164.149.1
 • 223毫秒
 • 46
 • 28
 • 浙江[移动]
 • 184.164.149.1
 • 186毫秒
 • 48
 • 29
 • 上海[移动]
 • 184.164.149.1
 • 180毫秒
 • 49
 • 30
 • 安徽[移动]
 • 184.164.149.1
 • 187毫秒
 • 46
最快:上海[电信] 165 毫秒 ## 最慢:深圳[联通] 354 毫秒
电信平均:200 毫秒 ## 联通平均:257 毫秒

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 香港[电信]
 • 216.218.246.1
 • 181毫秒
 • 247
 • 2
 • 重庆[电信]
 • 216.218.246.1
 • 199毫秒
 • 243
 • 3
 • 江苏无锡[电信]
 • 216.218.246.1
 • 265毫秒
 • 241
 • 4
 • 陕西西安[电信]
 • 216.218.246.1
 • 202毫秒
 • 243
 • 5
 • 山东青岛[电信]
 • 216.218.246.1
 • 292毫秒
 • 240
 • 6
 • 云南昆明[电信]
 • 216.218.246.1
 • 204毫秒
 • 244
 • 7
 • 上海[电信]
 • 216.218.246.1
 • 272毫秒
 • 242
 • 8
 • 广东东莞[电信]
 • 216.218.246.1
 • 176毫秒
 • 242
 • 9
 • 安徽淮北[电信]
 • 216.218.246.1
 • 235毫秒
 • 243
 • 11
 • 四川德阳[电信]
 • 216.218.246.1
 • 216毫秒
 • 242
 • 12
 • 四川绵阳[电信]
 • 216.218.246.1
 • 197毫秒
 • 244
 • 13
 • 深圳[电信]
 • 216.218.246.1
 • 181毫秒
 • 242
 • 14
 • 江苏镇江[电信]
 • 216.218.246.1
 • 234毫秒
 • 242
 • 15
 • 河南郑州[多线]
 • 216.218.246.1
 • 307毫秒
 • 241
 • 16
 • 香港[多线]
 • 216.218.246.1
 • 166毫秒
 • 247
 • 17
 • 北京[多线]
 • 216.218.246.1
 • 216毫秒
 • 241
 • 18
 • 河南新乡[多线]
 • 216.218.246.1
 • 296毫秒
 • 241
 • 19
 • 安徽滁州[联通]
 • 216.218.246.1
 • 263毫秒
 • 243
 • 20
 • 上海[联通]
 • 216.218.246.1
 • 187毫秒
 • 244
 • 21
 • 辽宁[联通]
 • 216.218.246.1
 • 244毫秒
 • 243
 • 22
 • 深圳[联通]
 • 216.218.246.1
 • 292毫秒
 • 242
 • 23
 • 河南郑州[联通]
 • 216.218.246.1
 • 204毫秒
 • 239
 • 24
 • 天津[联通]
 • 216.218.246.1
 • 321毫秒
 • 243
 • 25
 • 四川重庆[联通]
 • 216.218.246.1
 • 259毫秒
 • 243
 • 26
 • 深圳[移动]
 • 216.218.246.1
 • 168毫秒
 • 241
 • 27
 • 浙江[移动]
 • 216.218.246.1
 • 201毫秒
 • 241
 • 28
 • 上海[移动]
 • 216.218.246.1
 • 188毫秒
 • 243
 • 29
 • 安徽[移动]
 • 216.218.246.1
 • 192毫秒
 • 240
最快:香港[多线] 166 毫秒 ## 最慢:天津[联通] 321 毫秒
电信平均:219 毫秒 ## 联通平均:252 毫秒

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 香港[电信]
 • 72.46.132.1
 • 179毫秒
 • 248
 • 2
 • 江苏镇江[电信]
 • 72.46.132.1
 • 208毫秒
 • 243
 • 3
 • 深圳[电信]
 • 72.46.132.1
 • 187毫秒
 • 243
 • 5
 • 上海[电信]
 • 72.46.132.1
 • 160毫秒
 • 243
 • 6
 • 四川绵阳[电信]
 • 72.46.132.1
 • 185毫秒
 • 245
 • 7
 • 安徽淮北[电信]
 • 72.46.132.1
 • 180毫秒
 • 245
 • 8
 • 陕西西安[电信]
 • 72.46.132.1
 • 210毫秒
 • 244
 • 9
 • 云南昆明[电信]
 • 72.46.132.1
 • 204毫秒
 • 245
 • 10
 • 广东东莞[电信]
 • 72.46.132.1
 • 175毫秒
 • 243
 • 11
 • 重庆[电信]
 • 72.46.132.1
 • 214毫秒
 • 244
 • 12
 • 江苏无锡[电信]
 • 72.46.132.1
 • 160毫秒
 • 242
 • 13
 • 山东青岛[电信]
 • 72.46.132.1
 • 220毫秒
 • 241
 • 14
 • 四川德阳[电信]
 • 72.46.132.1
 • 202毫秒
 • 243
 • 15
 • 河南新乡[多线]
 • 72.46.132.1
 • 291毫秒
 • 244
 • 16
 • 香港[多线]
 • 72.46.132.1
 • 173毫秒
 • 247
 • 17
 • 河南郑州[多线]
 • 72.46.132.1
 • 353毫秒
 • 244
 • 18
 • 北京[多线]
 • 72.46.132.1
 • 299毫秒
 • 242
 • 19
 • 深圳[联通]
 • 72.46.132.1
 • 302毫秒
 • 243
 • 20
 • 天津[联通]
 • 72.46.132.1
 • 270毫秒
 • 244
 • 21
 • 上海[联通]
 • 72.46.132.1
 • 252毫秒
 • 245
 • 22
 • 辽宁[联通]
 • 72.46.132.1
 • 260毫秒
 • 244
 • 23
 • 四川重庆[联通]
 • 72.46.132.1
 • 333毫秒
 • 244
 • 24
 • 安徽滁州[联通]
 • 72.46.132.1
 • 154毫秒
 • 244
 • 25
 • 河南郑州[联通]
 • 72.46.132.1
 • 278毫秒
 • 242
 • 26
 • 上海[移动]
 • 72.46.132.1
 • 207毫秒
 • 241
 • 27
 • 深圳[移动]
 • 72.46.132.1
 • 204毫秒
 • 238
 • 28
 • 安徽[移动]
 • 72.46.132.1
 • 208毫秒
 • 240
最快:安徽滁州[联通] 154 毫秒 ## 最慢:河南郑州[多线] 353 毫秒
电信平均:191 毫秒 ## 联通平均:261 毫秒

广告图片
Xen · 凤凰城 · 拉斯维加斯 · vpsbus.com

上一篇 FrontRange - $1.5/mo OVZ 128M 5G 250G 丹佛VPS
下一篇 BuyVM - $3.5/mo OVZ 256M 30G 1000G 纽约 圣何塞

小夜QQ:2919909342 小夜QQ群:716201392(超兽VPS) 小夜QQ群:53360732(VPS交流)
免费VPS

免费CDN
免费vps
免费vps