免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps

VPSYOU - 42元/月 Xen 180M 15G 250G 洛杉矶PR

2013年05月1日12点07分

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

VPSYOU是中国优秀VPS主机商,采用Xen架构,五一优惠DC洛杉矶PR(亚洲优化线路),优惠码:40off永久6折,购买x180方案 ¥42元/月(购买链接)配置如下:

 • 180MB RAM & 180MB swap
 • 15GB Riad10 DiskSpace
 • 250GB Bandwidth @ 100Mbps
 • Xen/SolusVM

此次优惠仅限洛杉矶QuadraNet数据中心,有效期05月05日结束。季付流量x1.5倍,半年付内存x1.5倍,年付内存x2倍。peer1、windows、openvz均不参加此次活动。

vpsyou.com 洛杉矶 测试IP:66.154.119.88

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   WinMTR statistics                  |
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            ip223.hichina.com -  0 |  5 |  5 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|              10.200.252.6 -  0 |  5 |  5 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|             119.38.220.226 -  0 |  5 |  5 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|              119.38.220.72 -  0 |  5 |  5 |  0 |  0 |  3 |  3 |
|             xlands-inc.com -  0 |  5 |  5 |  1 |  19 |  56 |  39 |
|             220.191.135.161 -  0 |  5 |  5 |  0 |  16 |  63 |  5 |
|              202.97.55.17 -  0 |  5 |  5 |  3 |  3 |  4 |  3 |
|          No response from host - 100 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|               202.97.33.2 -  0 |  5 |  5 |  4 |  5 |  11 |  4 |
|               202.97.50.2 -  0 |  5 |  5 | 140 | 153 | 198 | 198 |
|              202.97.90.10 -  0 |  5 |  5 | 130 | 133 | 136 | 134 |
|      xe-10-3-0.lax20.ip4.tinet.net -  0 |  5 |  5 | 166 | 167 | 169 | 169 |
|      xe-1-2-0.lax30.ip4.tinet.net -  0 |  5 |  5 | 154 | 155 | 156 | 155 |
| db-transit-consulting-gw.ip4.tinet.net -  0 |  5 |  5 | 161 | 212 | 317 | 235 |
|                colo-lax9 -  0 |  5 |  5 | 159 | 159 | 161 | 159 |
|              bk.vpsyou.com -  0 |  5 |  5 | 168 | 168 | 170 | 168 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自阿里云杭州数据中心bgp线路的路由追踪结果

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   WinMTR statistics                  |
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|               1.62.145.1 -  0 |  26 |  26 |  12 |  33 |  69 |  16 |
|               1.62.145.1 -  0 |  26 |  26 |  9 |  24 |  72 |  16 |
|              1.62.143.253 -  0 |  25 |  25 |  15 |  32 |  44 |  29 |
|              221.212.8.185 -  0 |  25 |  25 |  16 |  31 |  44 |  29 |
|              113.4.128.137 -  0 |  25 |  25 |  21 |  37 |  50 |  31 |
|              219.158.21.25 -  0 |  26 |  26 |  42 |  51 |  61 |  47 |
|              219.158.4.130 -  0 |  26 |  26 |  35 |  44 |  60 |  43 |
|              219.158.98.2 -  0 |  26 |  26 |  39 |  50 |  65 |  63 |
|              219.158.27.90 -  0 |  26 |  26 | 203 | 212 | 235 | 206 |
|         laiix.10ge.lax.bboi.net -  0 |  26 |  26 | 201 | 211 | 235 | 215 |
|             66.186.197.174 -  0 |  26 |  26 | 197 | 228 | 531 | 200 |
|                colo-lax9 -  0 |  26 |  26 | 197 | 211 | 244 | 204 |
|              bk.vpsyou.com -  0 |  25 |  25 | 191 | 208 | 220 | 212 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自全中国最杯具线路黑龙江联通的路由追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 江苏镇江[电信]
 • 66.154.119.88
 • 152毫秒
 • 51
 • 2
 • 云南昆明[电信]
 • 66.154.119.88
 • 190毫秒
 • 53
 • 3
 • 广东东莞[电信]
 • 66.154.119.88
 • 179毫秒
 • 51
 • 4
 • 上海[电信]
 • 66.154.119.88
 • 148毫秒
 • 50
 • 5
 • 深圳[电信]
 • 66.154.119.88
 • 161毫秒
 • 51
 • 6
 • 安徽淮北[电信]
 • 66.154.119.88
 • 155毫秒
 • 49
 • 7
 • 江苏扬州[电信]
 • 66.154.119.88
 • 156毫秒
 • 51
 • 8
 • 四川遂宁[电信]
 • 66.154.119.88
 • 213毫秒
 • 52
 • 9
 • 江苏无锡[电信]
 • 66.154.119.88
 • 209毫秒
 • 47
 • 10
 • 江西[电信]
 • 66.154.119.88
 • 287毫秒
 • 49
 • 11
 • 重庆[电信]
 • 66.154.119.88
 • 500毫秒
 • 52
 • 12
 • 香港[电信]
 • 66.154.119.88
 • 167毫秒
 • 57
 • 13
 • 四川绵阳[电信]
 • 66.154.119.88
 • 215毫秒
 • 53
 • 14
 • 陕西西安[电信]
 • 66.154.119.88
 • 250毫秒
 • 50
 • 15
 • 四川德阳[电信]
 • 66.154.119.88
 • 194毫秒
 • 50
 • 16
 • 河南郑州[多线]
 • 66.154.119.88
 • 210毫秒
 • 51
 • 17
 • 上海[多线]
 • 66.154.119.88
 • 167毫秒
 • 49
 • 18
 • 江苏[联通]
 • 66.154.119.88
 • 196毫秒
 • 54
 • 19
 • 厦门[联通]
 • 66.154.119.88
 • 193毫秒
 • 53
 • 20
 • 河南[联通]
 • 66.154.119.88
 • 212毫秒
 • 53
 • 21
 • 安徽滁州[联通]
 • 66.154.119.88
 • 170毫秒
 • 52
 • 22
 • 上海[联通]
 • 66.154.119.88
 • 208毫秒
 • 53
 • 23
 • 深圳[联通]
 • 66.154.119.88
 • 234毫秒
 • 51
 • 24
 • 辽宁[联通]
 • 66.154.119.88
 • 181毫秒
 • 54
 • 25
 • 北京[联通]
 • 66.154.119.88
 • 160毫秒
 • 46
 • 26
 • 天津[联通]
 • 66.154.119.88
 • 154毫秒
 • 48
 • 27
 • 福建厦门[移动]
 • 66.154.119.88
 • 239毫秒
 • 46
 • 28
 • 江苏[移动]
 • 66.154.119.88
 • 203毫秒
 • 47
 • 29
 • 上海[移动]
 • 66.154.119.88
 • 197毫秒
 • 50
 • 30
 • 河北[移动]
 • 66.154.119.88
 • 250毫秒
 • 46

 • 线路
 • 最快节点
 • 最慢节点
 • 平均响应
 • 所有
 • 上海[电信] 148 毫秒
 • 重庆[电信] 500 毫秒
 • 206 毫秒
 • 电信
 • 上海[电信] 148 毫秒
 • 重庆[电信] 500 毫秒
 • 218 毫秒
 • 多线
 • 上海[多线] 167 毫秒
 • 郑州[多线] 210 毫秒
 • 188 毫秒
 • 联通
 • 天津[联通] 154 毫秒
 • 深圳[联通] 234 毫秒
 • 189 毫秒
 • 移动
 • 上海[移动] 197 毫秒
 • 河北[移动] 250 毫秒
 • 222 毫秒

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

Xen · 洛杉矶 · QuadraNet · vpsyou.com

小夜博客优惠广播群
 
vps免费
 
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps