免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps

EaseVPS - $3.99/mo OVZ 4核 512M 30G 500G 堪萨斯

2013年05月19日06点55分

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

EaseVPS美国VPS主机商,采用OpenVZ架构,数据中心在堪萨斯和斯克兰顿,优惠码:february永久5折,购买vz512方案 $3.99/mo(购买链接)配置如下:

 • 4 CPU Cores, 512MB RAM
 • 30GB DiskSpace
 • 1000GB Bandwidth @ 100Mbps
 • OpenVZ/SolusVM

easevps是英国商家,成立于2011年,支持2CheckOut付款和7天无条件退款服务。另外还有英国数据中心,提供DDOS防护服务。暂不支持IPV6服务。

Kansas 173.208.232.121 / Jacksonville 199.19.108.249 / UK 31.193.9.246

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 陕西西安[电信]
 • 173.208.232.121
 • 238毫秒
 • 47
 • 2
 • 河北廊坊[电信]
 • 173.208.232.121
 • 256毫秒
 • 45
 • 3
 • 江苏无锡[电信]
 • 173.208.232.121
 • 187毫秒
 • 45
 • 4
 • 四川乐山[电信]
 • 173.208.232.121
 • 250毫秒
 • 47
 • 5
 • 深圳[电信]
 • 173.208.232.121
 • 201毫秒
 • 46
 • 6
 • 四川德阳[电信]
 • 173.208.232.121
 • 241毫秒
 • 46
 • 7
 • 天津[电信]
 • 173.208.232.121
 • 228毫秒
 • 47
 • 8
 • 江西吉安[电信]
 • 173.208.232.121
 • 233毫秒
 • 47
 • 9
 • 山东青岛[电信]
 • 173.208.232.121
 • 206毫秒
 • 44
 • 10
 • 云南昆明[电信]
 • 173.208.232.121
 • 243毫秒
 • 48
 • 11
 • 安徽淮北[电信]
 • 173.208.232.121
 • 214毫秒
 • 47
 • 13
 • 江苏南通[电信]
 • 173.208.232.121
 • 207毫秒
 • 47
 • 14
 • 香港[电信]
 • 173.208.232.121
 • 209毫秒
 • 51
 • 15
 • 江苏镇江[电信]
 • 173.208.232.121
 • 175毫秒
 • 46
 • 16
 • 广东东莞[电信]
 • 173.208.232.121
 • 210毫秒
 • 46
 • 17
 • 重庆[电信]
 • 173.208.232.121
 • 236毫秒
 • 47
 • 18
 • 厦门[电信]
 • 173.208.232.121
 • 234毫秒
 • 48
 • 19
 • 河南新乡[多线]
 • 173.208.232.121
 • 246毫秒
 • 47
 • 20
 • 香港[多线]
 • 173.208.232.121
 • 190毫秒
 • 49
 • 21
 • 河南郑州[多线]
 • 173.208.232.121
 • 233毫秒
 • 47
 • 22
 • 北京[多线]
 • 173.208.232.121
 • 224毫秒
 • 45
 • 23
 • 上海[联通]
 • 173.208.232.121
 • 218毫秒
 • 45
 • 24
 • 河南新乡[联通]
 • 173.208.232.121
 • 270毫秒
 • 45
 • 25
 • 深圳[联通]
 • 173.208.232.121
 • 240毫秒
 • 47
 • 26
 • 深圳[移动]
 • 173.208.232.121
 • 262毫秒
 • 41
 • 27
 • 福建厦门[移动]
 • 173.208.232.121
 • 272毫秒
 • 40
最快:江苏镇江[电信] 175 毫秒 ### 最慢:福建厦门[移动] 272 毫秒
电信平均:221 毫秒 ### 联通平均:242 毫秒

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 广东东莞[电信]
 • 199.19.108.249
 • 240毫秒
 • 48
 • 2
 • 重庆[电信]
 • 199.19.108.249
 • 241毫秒
 • 49
 • 3
 • 安徽淮北[电信]
 • 199.19.108.249
 • 224毫秒
 • 48
 • 4
 • 河北廊坊[电信]
 • 199.19.108.249
 • 268毫秒
 • 46
 • 5
 • 陕西西安[电信]
 • 199.19.108.249
 • 276毫秒
 • 49
 • 7
 • 四川乐山[电信]
 • 199.19.108.249
 • 252毫秒
 • 49
 • 8
 • 深圳[电信]
 • 199.19.108.249
 • 227毫秒
 • 47
 • 9
 • 四川德阳[电信]
 • 199.19.108.249
 • 253毫秒
 • 48
 • 10
 • 香港[电信]
 • 199.19.108.249
 • 228毫秒
 • 53
 • 11
 • 江苏南通[电信]
 • 199.19.108.249
 • 238毫秒
 • 48
 • 12
 • 云南昆明[电信]
 • 199.19.108.249
 • 251毫秒
 • 49
 • 13
 • 天津[电信]
 • 199.19.108.249
 • 246毫秒
 • 48
 • 14
 • 江苏镇江[电信]
 • 199.19.108.249
 • 202毫秒
 • 47
 • 15
 • 山东青岛[电信]
 • 199.19.108.249
 • 244毫秒
 • 45
 • 16
 • 江西吉安[电信]
 • 199.19.108.249
 • 233毫秒
 • 49
 • 17
 • 厦门[电信]
 • 199.19.108.249
 • 244毫秒
 • 50
 • 18
 • 江苏无锡[电信]
 • 199.19.108.249
 • 227毫秒
 • 46
 • 19
 • 香港[多线]
 • 199.19.108.249
 • 240毫秒
 • 48
 • 20
 • 河南郑州[多线]
 • 199.19.108.249
 • 348毫秒
 • 47
 • 21
 • 北京[多线]
 • 199.19.108.249
 • 331毫秒
 • 46
 • 22
 • 河南新乡[多线]
 • 199.19.108.249
 • 342毫秒
 • 47
 • 23
 • 河南新乡[联通]
 • 199.19.108.249
 • 326毫秒
 • 48
 • 24
 • 安徽滁州[联通]
 • 199.19.108.249
 • 229毫秒
 • 48
 • 25
 • 深圳[联通]
 • 199.19.108.249
 • 320毫秒
 • 47
 • 26
 • 上海[联通]
 • 199.19.108.249
 • 286毫秒
 • 49
 • 27
 • 深圳[移动]
 • 199.19.108.249
 • 248毫秒
 • 49
 • 28
 • 福建厦门[移动]
 • 199.19.108.249
 • 255毫秒
 • 48
最快:江苏镇江[电信] 202 毫秒 ### 最慢:河南郑州[多线] 348 毫秒
电信平均:240 毫秒 ### 联通平均:290 毫秒

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 厦门[电信]
 • 31.193.9.246
 • 460毫秒
 • 40
 • 2
 • 河北廊坊[电信]
 • 31.193.9.246
 • 432毫秒
 • 35
 • 3
 • 深圳[电信]
 • 31.193.9.246
 • 380毫秒
 • 39
 • 4
 • 江苏南通[电信]
 • 31.193.9.246
 • 438毫秒
 • 38
 • 5
 • 云南昆明[电信]
 • 31.193.9.246
 • 442毫秒
 • 39
 • 6
 • 江苏无锡[电信]
 • 31.193.9.246
 • 455毫秒
 • 41
 • 7
 • 陕西西安[电信]
 • 31.193.9.246
 • 451毫秒
 • 38
 • 8
 • 重庆[电信]
 • 31.193.9.246
 • 416毫秒
 • 40
 • 9
 • 广东东莞[电信]
 • 31.193.9.246
 • 372毫秒
 • 39
 • 10
 • 四川乐山[电信]
 • 31.193.9.246
 • 468毫秒
 • 39
 • 11
 • 四川德阳[电信]
 • 31.193.9.246
 • 338毫秒
 • 39
 • 12
 • 香港[电信]
 • 31.193.9.246
 • 318毫秒
 • 42
 • 13
 • 天津[电信]
 • 31.193.9.246
 • 355毫秒
 • 41
 • 14
 • 江苏镇江[电信]
 • 31.193.9.246
 • 452毫秒
 • 37
 • 15
 • 山东青岛[电信]
 • 31.193.9.246
 • 421毫秒
 • 41
 • 16
 • 江西吉安[电信]
 • 31.193.9.246
 • 426毫秒
 • 38
 • 17
 • 安徽淮北[电信]
 • 31.193.9.246
 • 392毫秒
 • 40
 • 19
 • 河南新乡[多线]
 • 31.193.9.246
 • 358毫秒
 • 41
 • 20
 • 香港[多线]
 • 31.193.9.246
 • 309毫秒
 • 53
 • 21
 • 河南郑州[多线]
 • 31.193.9.246
 • 355毫秒
 • 40
 • 22
 • 北京[多线]
 • 31.193.9.246
 • 459毫秒
 • 35
 • 23
 • 河南新乡[联通]
 • 31.193.9.246
 • 361毫秒
 • 41
 • 24
 • 深圳[联通]
 • 31.193.9.246
 • 394毫秒
 • 37
 • 25
 • 上海[联通]
 • 31.193.9.246
 • 358毫秒
 • 41
 • 26
 • 安徽滁州[联通]
 • 31.193.9.246
 • 402毫秒
 • 39
 • 27
 • 福建厦门[移动]
 • 31.193.9.246
 • 347毫秒
 • 46
 • 28
 • 深圳[移动]
 • 31.193.9.246
 • 370毫秒
 • 39
最快:香港[多线] 309 毫秒 ### 最慢:四川乐山[电信] 468 毫秒
电信平均:413 毫秒 ### 联通平均:378 毫秒

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

OpenVZ · 堪萨斯 · 斯克兰顿

小夜博客优惠广播群
 
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps