免费vps
免费vps

Flipper - $3/mo VZ 4核 256M 35G 500G 100M 洛杉矶

2013年06月17日06点06分 0 一键抢沙发得好礼 广告图片

小夜QQ群:53360732(一月不说话会被T走) 小夜QQ:2919909342(仅受理广告业务)

FlipperHost美国VPS主机商,采用OpenVZ架构,数据中心在洛杉矶Quadranet(速度较好)、达拉斯、佛罗里达,无码直购vz256方案 $3/mo(购买链接)配置如下:

 • 4 CPU Cores e3-1230 or e5520
 • 256MB RAM & 256MB vSwap
 • 35GB raid10 DiskSpace
 • 500GB Bandwidth @ 100Mbps
 • OpenVZ/SolusVM

高级方案:4核,1G内存+1GvSwap内存,70G硬盘,2T流量,月付 $5.99(购买链接

flipperhost.com 洛杉矶 测试IP:198.96.88.2 / 100MB

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            ip223.hichina.com -  0 |  56 |  56 |  0 |  1 |  15 |  0 |
|              10.200.252.6 -  0 |  56 |  56 |  0 |  0 |  9 |  0 |
|               121.0.31.22 -  0 |  56 |  56 |  0 |  1 |  78 |  0 |
|             119.38.220.248 -  0 |  56 |  56 |  0 |  11 |  98 |  0 |
|             42.120.252.166 -  0 |  56 |  56 |  1 |  1 |  4 |  2 |
|             122.224.187.46 -  0 |  56 |  56 |  1 |  5 |  94 |  28 |
|             220.191.135.121 -  0 |  56 |  56 |  1 |  3 |  57 |  1 |
|              202.97.68.141 -  0 |  56 |  56 |  3 |  4 |  5 |  5 |
|              202.97.33.62 -  0 |  56 |  56 |  3 |  4 |  17 |  5 |
|              202.97.35.98 -  0 |  56 |  56 |  4 |  4 |  7 |  5 |
|              202.97.52.142 -  0 |  56 |  56 | 234 | 242 | 249 | 249 |
|      xe-7-3-1.fra23.ip4.tinet.net -  0 |  56 |  56 | 283 | 286 | 318 | 283 |
|      xe-5-3-1.lax30.ip4.tinet.net -  0 |  56 |  56 | 278 | 285 | 295 | 291 |
| db-transit-consulting-gw.ip4.tinet.net -  0 |  56 |  56 | 292 | 303 | 430 | 307 |
|                colo-lax6 -  0 |  56 |  56 | 284 | 292 | 313 | 300 |
|    198.96.88.2.static.quadranet.com -  0 |  56 |  56 | 291 | 299 | 308 | 307 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自阿里云杭州数据中心bgp线路的路由追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 江苏无锡[电信]
 • 198.96.88.2
 • 277毫秒
 • 51
 • 2
 • 云南昆明[电信]
 • 198.96.88.2
 • 295毫秒
 • 52
 • 3
 • 陕西西安[电信]
 • 198.96.88.2
 • 276毫秒
 • 51
 • 4
 • 江西[电信]
 • 198.96.88.2
 • 291毫秒
 • 50
 • 5
 • 四川德阳[电信]
 • 198.96.88.2
 • 380毫秒
 • 50
 • 6
 • 香港[电信]
 • 198.96.88.2
 • 372毫秒
 • 56
 • 7
 • 深圳[电信]
 • 198.96.88.2
 • 268毫秒
 • 49
 • 8
 • 江苏镇江[电信]
 • 198.96.88.2
 • 269毫秒
 • 51
 • 9
 • 四川遂宁[电信]
 • 198.96.88.2
 • 298毫秒
 • 51
 • 10
 • 江苏扬州[电信]
 • 198.96.88.2
 • 287毫秒
 • 52
 • 11
 • 上海[电信]
 • 198.96.88.2
 • 292毫秒
 • 50
 • 12
 • 重庆[电信]
 • 198.96.88.2
 • 307毫秒
 • 51
 • 13
 • 四川绵阳[电信]
 • 198.96.88.2
 • 297毫秒
 • 52
 • 14
 • 广东东莞[电信]
 • 198.96.88.2
 • 272毫秒
 • 50
 • 15
 • 上海[多线]
 • 198.96.88.2
 • 175毫秒
 • 48
 • 16
 • 河南郑州[多线]
 • 198.96.88.2
 • 169毫秒
 • 51
 • 17
 • 北京[多线]
 • 198.96.88.2
 • 169毫秒
 • 51
 • 18
 • 北京[联通]
 • 198.96.88.2
 • 160毫秒
 • 46
 • 19
 • 安徽滁州[联通]
 • 198.96.88.2
 • 289毫秒
 • 50
 • 20
 • 辽宁[联通]
 • 198.96.88.2
 • 193毫秒
 • 53
 • 21
 • 江苏[联通]
 • 198.96.88.2
 • 194毫秒
 • 54
 • 22
 • 河南[联通]
 • 198.96.88.2
 • 173毫秒
 • 52
 • 23
 • 宁波[联通]
 • 198.96.88.2
 • 193毫秒
 • 47
 • 24
 • 深圳[联通]
 • 198.96.88.2
 • 201毫秒
 • 51
 • 25
 • 泉州[联通]
 • 198.96.88.2
 • 200毫秒
 • 53
 • 26
 • 天津[联通]
 • 198.96.88.2
 • 200毫秒
 • 49
 • 27
 • 江苏[移动]
 • 198.96.88.2
 • 204毫秒
 • 47
 • 28
 • 福建厦门[移动]
 • 198.96.88.2
 • 239毫秒
 • 47
 • 29
 • 深圳[移动]
 • 198.96.88.2
 • 216毫秒
 • 47
 • 30
 • 上海[移动]
 • 198.96.88.2
 • 197毫秒
 • 51

 • 线路
 • 最快节点
 • 最慢节点
 • 平均响应
 • 所有线路
 • 北京[联通] 160 毫秒
 • 四川德阳[电信] 380 毫秒
 • 238 毫秒
 • 电信
 • 深圳[电信] 268 毫秒
 • 四川德阳[电信] 380 毫秒
 • 303 毫秒
 • 多线
 • 河南郑州[多线] 169 毫秒
 • 上海[多线] 175 毫秒
 • 171 毫秒
 • 联通
 • 北京[联通] 160 毫秒
 • 安徽滁州[联通] 289 毫秒
 • 200 毫秒
 • 移动
 • 上海[移动] 197 毫秒
 • 福建厦门[移动] 239 毫秒
 • 214 毫秒

广告图片
OpenVZ · QuadraNet · flipperhost.com

上一篇 Stefal - $25/年 VZ 2核 1G 50G 1000G 1Gbps 堪萨斯
下一篇 Psychz - $364/mo E3 32G 4x1T 100T 1Gbps 洛杉矶SRV

小夜QQ:2919909342 小夜QQ群:716201392(超兽VPS) 小夜QQ群:53360732(VPS交流)
免费VPS

免费CDN
免费vps
免费vps