免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps

COMVPS - 78元/月 Xen 2核 1024MB 20G 1000G 丹佛

2013年07月16日18点05分

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

COMVPS是国人VPS主机商,采用xen架色,支持L/W全系操作系统,本次优惠美国丹佛DC,优惠码:us1g永久折扣,购买x1g方案 ¥78元/月 原价139元(购买链接)配置如下:

 • 2 CPU Cores, 1024MB RAM
 • 20GB raid10 DiskSpace
 • 1000GB Bandwidth @ 20Mbps
 • XenServer/XenSystem

COMVPS和小夜的关系一直很好,另外还包括香港、美国洛杉矶、以及丹佛数据中心2G以鼐方案等相关优惠,可联系客服QQ直索,或点击查看:vpsmm/tag/comvps-com

comvps.com 丹佛 测试IP:162.213.222.254

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            ip223.hichina.com -  0 | 298 | 298 |  0 |  1 |  61 |  0 |
|              10.200.252.4 -  0 | 298 | 298 |  0 |  0 |  19 |  0 |
|              119.38.221.10 -  0 | 298 | 298 |  0 |  1 | 195 |  0 |
|             119.38.220.198 -  0 | 298 | 298 |  1 |  6 | 117 |  1 |
|             42.120.252.154 -  0 | 298 | 298 |  1 |  2 |  11 |  4 |
|             xlands-inc.com -  0 | 298 | 298 |  1 |  8 | 122 |  46 |
|              61.164.13.129 -  0 | 298 | 298 |  1 |  3 |  52 |  2 |
|              202.97.55.21 -  0 | 298 | 298 |  4 |  5 |  19 |  4 |
|              202.97.50.226 -  0 | 298 | 298 |  4 |  5 |  39 |  4 |
|              202.97.34.102 -  1 | 294 | 293 |  4 |  8 |  48 |  4 |
|              202.97.58.198 -  0 | 298 | 298 | 151 | 161 | 196 | 171 |
|              202.97.90.34 -  0 | 297 | 297 | 151 | 169 | 269 | 168 |
|      206.111.14.101.ptr.us.xo.net -  0 | 297 | 297 | 139 | 161 | 228 | 167 |
|       207.88.14.225.ptr.us.xo.net -  0 | 298 | 298 | 169 | 183 | 204 | 193 |
|    te-3-0-0.rar3.denver-co.us.xo.net -  0 | 297 | 297 | 167 | 182 | 197 | 171 |
|    ae0d0.mcr1.englewood-co.us.xo.net -  0 | 298 | 298 | 175 | 179 | 263 | 175 |
|             209.117.145.166 -  0 | 297 | 297 | 187 | 191 | 232 | 192 |
|              68.71.128.66 -  0 | 298 | 298 | 169 | 189 | 276 | 193 |
| ae0-11.dist1.denver2.wehostwebsites.com -  0 | 298 | 298 | 169 | 173 | 192 | 192 |
|              68.71.128.165 -  0 | 298 | 298 | 191 | 195 | 202 | 193 |
|             162.213.222.254 -  0 | 298 | 298 | 180 | 182 | 189 | 180 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自阿里云杭州数据中心bgp线路的路由追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 广东东莞[电信]
 • 162.213.222.254
 • 202毫秒
 • 48
 • 2
 • 上海[电信]
 • 162.213.222.254
 • 252毫秒
 • 49
 • 3
 • 四川绵阳[电信]
 • 162.213.222.254
 • 236毫秒
 • 47
 • 4
 • 四川德阳[电信]
 • 162.213.222.254
 • 241毫秒
 • 48
 • 5
 • 陕西西安[电信]
 • 162.213.222.254
 • 350毫秒
 • 49
 • 6
 • 江苏扬州[电信]
 • 162.213.222.254
 • 186毫秒
 • 48
 • 7
 • 江西[电信]
 • 162.213.222.254
 • 200毫秒
 • 48
 • 8
 • 江苏镇江[电信]
 • 162.213.222.254
 • 314毫秒
 • 48
 • 9
 • 安徽淮北[电信]
 • 162.213.222.254
 • 294毫秒
 • 49
 • 10
 • 云南昆明[电信]
 • 162.213.222.254
 • 222毫秒
 • 49
 • 11
 • 香港[电信]
 • 162.213.222.254
 • 199毫秒
 • 53
 • 12
 • 深圳[电信]
 • 162.213.222.254
 • 204毫秒
 • 45
 • 13
 • 重庆[电信]
 • 162.213.222.254
 • 232毫秒
 • 50
 • 14
 • 四川遂宁[电信]
 • 162.213.222.254
 • 294毫秒
 • 47
 • 15
 • 上海[多线]
 • 162.213.222.254
 • 183毫秒
 • 45
 • 16
 • 河南郑州[多线]
 • 162.213.222.254
 • 205毫秒
 • 48
 • 17
 • 北京[多线]
 • 162.213.222.254
 • 191毫秒
 • 47
 • 18
 • 辽宁[联通]
 • 162.213.222.254
 • 242毫秒
 • 51
 • 19
 • 宁波[联通]
 • 162.213.222.254
 • 293毫秒
 • 44
 • 20
 • 河南[联通]
 • 162.213.222.254
 • 213毫秒
 • 50
 • 21
 • 泉州[联通]
 • 162.213.222.254
 • 215毫秒
 • 50
 • 22
 • 北京[联通]
 • 162.213.222.254
 • 197毫秒
 • 42
 • 23
 • 江苏[联通]
 • 162.213.222.254
 • 215毫秒
 • 51
 • 24
 • 深圳[联通]
 • 162.213.222.254
 • 265毫秒
 • 48
 • 25
 • 安徽滁州[联通]
 • 162.213.222.254
 • 289毫秒
 • 49
 • 26
 • 上海[联通]
 • 162.213.222.254
 • 208毫秒
 • 49
 • 27
 • 上海[移动]
 • 162.213.222.254
 • 203毫秒
 • 51
 • 28
 • 江苏[移动]
 • 162.213.222.254
 • 212毫秒
 • 47
 • 29
 • 福建厦门[移动]
 • 162.213.222.254
 • 232毫秒
 • 49
 • 30
 • 深圳[移动]
 • 162.213.222.254
 • 242毫秒
 • 48

 • 线路
 • 最快节点
 • 最慢节点
 • 平均响应
 • 所有线路
 • 上海[多线] 183 毫秒
 • 深圳[移动] 242 毫秒
 • 228 毫秒
 • 电信
 • 江苏扬州[电信] 186 毫秒
 • 陕西西安[电信] 350 毫秒
 • 234 毫秒
 • 多线
 • 上海[多线] 183 毫秒
 • 河南郑州[多线] 205 毫秒
 • 193 毫秒
 • 联通
 • 北京[联通] 197 毫秒
 • 宁波[联通] 293 毫秒
 • 237 毫秒
 • 移动
 • 上海[移动] 203 毫秒
 • 深圳[移动] 242 毫秒
 • 222 毫秒

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

Xen · 丹佛 · comvps.com

小夜博客优惠广播群
 
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps