VPSZZ - 感恩节4折 27元 256M 20G 300G 凤凰城

2011年11月25日13点06分 3 一键抢沙发得好礼

购买商家机器前 请尽量先看用户评价 对于评价较差的商家谨慎购买

VPSZZ是国人VPS服务商,采用Xen架构,数据中心在凤凰城SS(速度优秀),感恩节推出首月4折优惠 vpszzen购买Linux256方案仅 ¥27元/月 原价68元购买链接)配置如下:

 • 256MB guaranteed memory
 • 20GB storage
 • 300GB/month data transfer at 100Mbps Port
 • Xen/XenSystem

##测试IP:184.171.166.113 - php探针 - dz演示 - wp演示

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 襄阳[电信]
 • 184.171.166.113
 • 228毫秒
 • 49
 • 2
 • 镇江[电信]
 • 184.171.166.113
 • 295毫秒
 • 46
 • 3
 • 南宁[电信]
 • 184.171.166.113
 • 204毫秒
 • 47
 • 4
 • 重庆[联通]
 • 184.171.166.113
 • 353毫秒
 • 44
 • 5
 • 厦门[电信]
 • 184.171.166.113
 • 297毫秒
 • 48
 • 6
 • 天津[联通]
 • 184.171.166.113
 • 253毫秒
 • 45
 • 7
 • 郑州[联通]
 • 184.171.166.113
 • 251毫秒
 • 46
 • 8
 • 上海[移动]
 • 184.171.166.113
 • 248毫秒
 • 40
 • 9
 • 浙江[移动]
 • 184.171.166.113
 • 207毫秒
 • 40
 • 10
 • 山东[联通]
 • 184.171.166.113
 • 292毫秒
 • 44
 • 11
 • 辽宁[联通]
 • 184.171.166.113
 • 229毫秒
 • 49
 • 12
 • 泉州[电信]
 • 184.171.166.113
 • 366毫秒
 • 48
 • 13
 • 福州[电信]
 • 184.171.166.113
 • 212毫秒
 • 49
 • 14
 • 宁波[电信]
 • 184.171.166.113
 • 181毫秒
 • 46
 • 15
 • 合肥[电信]
 • 184.171.166.113
 • 197毫秒
 • 47
 • 16
 • 乐山[电信]
 • 184.171.166.113
 • 243毫秒
 • 48
 • 17
 • 丽水[电信]
 • 184.171.166.113
 • 182毫秒
 • 48
最快:宁波[电信] 181 毫秒 ## 最慢:泉州[电信] 366 毫秒
电信平均: 240 毫秒 ## 联通平均: 275 毫秒

忘记回家的路了怎么办?  百度搜索  “vpsmm”  “vps妹妹”  “小夜” “小夜妹妹” 

真皮沙发 6月3日后文章抢沙发送32GU盘 回帖邮箱发收货地址和连接地址到 2919909342@qq.com 领取奖品

购买商家机器前 请尽量先看用户评价 对于评价较差的商家谨慎购买

标签:Xen · 凤凰城 · vpszz.org
小夜QQ:2919909342 小夜QQ群:602757584(VPS交流) 小夜QQ群:53360732(老年闲聊)

已有 3 条评论

 1. 支持鸟哥,可惜不是终生优惠

 2. 做一个站还是可以的

 3. 首月 没有任何意义 折腾的倒是可以玩玩