UCVPS - 25元 OpenVZ 384M 25G 200G 洛杉矶

2011年12月25日 5653 字数 17019 阅读 14 评论 标签:OpenVZ · 洛杉矶 · 堪萨斯 · 凤凰城 · ucvps.com

文章导读

UCVPS是一家国人VPS服务商,采用OpenVZ架构,数据中心在洛杉矶、凤凰城和堪萨斯,终生8折码:YL80购买VZ-384方案仅 ¥25元/月(购买链接)配置如下:

 • 384MB guaranteed/512MB burstable memory
 • 25GB storage on Raid10
 • 500G/month data transfer on 100Mbps
 • OpenVZ/SolusVM

# 洛杉矶:184.22.140.18 # 凤凰城:23.19.58.100 # 堪萨斯:173.208.211.10

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 襄阳[电信]
 • 184.22.140.18
 • 246毫秒
 • 53
 • 2
 • 南宁[电信]
 • 184.22.140.18
 • 201毫秒
 • 51
 • 3
 • 重庆[联通]
 • 184.22.140.18
 • 237毫秒
 • 45
 • 4
 • 厦门[电信]
 • 184.22.140.18
 • 180毫秒
 • 52
 • 5
 • 天津[联通]
 • 184.22.140.18
 • 236毫秒
 • 47
 • 6
 • 郑州[联通]
 • 184.22.140.18
 • 202毫秒
 • 47
 • 7
 • 上海[移动]
 • 184.22.140.18
 • 195毫秒
 • 51
 • 8
 • 山东[联通]
 • 184.22.140.18
 • 271毫秒
 • 48
 • 9
 • 泉州[电信]
 • 184.22.140.18
 • 190毫秒
 • 52
 • 10
 • 福州[电信]
 • 184.22.140.18
 • 309毫秒
 • 53
 • 11
 • 合肥[电信]
 • 184.22.140.18
 • 287毫秒
 • 51
 • 12
 • 乐山[电信]
 • 184.22.140.18
 • 357毫秒
 • 52
 • 13
 • 丽水[电信]
 • 184.22.140.18
 • 193毫秒
 • 52
最快:厦门[电信] 180 毫秒 ## 最慢:乐山[电信] 357 毫秒
电信平均:245 毫秒 ## 联通平均:236 毫秒

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 襄阳[电信]
 • 23.19.58.100
 • 206毫秒
 • 48
 • 2
 • 南宁[电信]
 • 23.19.58.100
 • 189毫秒
 • 46
 • 3
 • 重庆[联通]
 • 23.19.58.100
 • 439毫秒
 • 47
 • 4
 • 厦门[电信]
 • 23.19.58.100
 • 188毫秒
 • 51
 • 5
 • 天津[联通]
 • 23.19.58.100
 • 201毫秒
 • 45
 • 6
 • 郑州[联通]
 • 23.19.58.100
 • 241毫秒
 • 48
 • 7
 • 上海[移动]
 • 23.19.58.100
 • 199毫秒
 • 50
 • 8
 • 山东[联通]
 • 23.19.58.100
 • 226毫秒
 • 46
 • 9
 • 泉州[电信]
 • 23.19.58.100
 • 293毫秒
 • 51
 • 10
 • 福州[电信]
 • 23.19.58.100
 • 182毫秒
 • 48
 • 11
 • 合肥[电信]
 • 23.19.58.100
 • 189毫秒
 • 50
 • 12
 • 乐山[电信]
 • 23.19.58.100
 • 194毫秒
 • 51
 • 13
 • 丽水[电信]
 • 23.19.58.100
 • 177毫秒
 • 47
最快:丽水[电信] 177 毫秒 ## 最慢:重庆[联通] 439 毫秒
电信平均:202 毫秒 ## 联通平均:276 毫秒

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 襄阳[电信]
 • 173.208.211.10
 • 275毫秒
 • 49
 • 2
 • 南宁[电信]
 • 173.208.211.10
 • 350毫秒
 • 47
 • 3
 • 重庆[联通]
 • 173.208.211.10
 • 261毫秒
 • 49
 • 4
 • 厦门[电信]
 • 173.208.211.10
 • 266毫秒
 • 48
 • 5
 • 天津[联通]
 • 173.208.211.10
 • 261毫秒
 • 45
 • 6
 • 郑州[联通]
 • 173.208.211.10
 • 318毫秒
 • 44
 • 7
 • 上海[移动]
 • 173.208.211.10
 • 210毫秒
 • 41
 • 8
 • 山东[联通]
 • 173.208.211.10
 • 322毫秒
 • 44
 • 9
 • 泉州[电信]
 • 173.208.211.10
 • 254毫秒
 • 48
 • 10
 • 福州[电信]
 • 173.208.211.10
 • 308毫秒
 • 49
 • 11
 • 合肥[电信]
 • 173.208.211.10
 • 267毫秒
 • 47
 • 12
 • 乐山[电信]
 • 173.208.211.10
 • 275毫秒
 • 48
 • 13
 • 丽水[电信]
 • 173.208.211.10
 • 274毫秒
 • 48
最快:上海[移动] 210 毫秒 ## 最慢:南宁[电信] 350 毫秒
电信平均:283 毫秒 ## 联通平均:290 毫秒

小夜QQ:2919909342 小夜QQ群:602757584(VPS交流) 小夜QQ群:53360732(老年闲聊)
小夜真皮沙发 赢好礼!本周礼物32G U盘 全国包邮!如果你是沙发 联系小夜QQ:2919909342 领取奖品
3月18日起:1.每周最多获得1次真皮沙发奖  2.次日开奖; 3.第一个回复者就是沙发得好礼

已有 14 条评论

 1. 跑路 跑路

  他家的皮。。。是国人idc最靓的!!!如果是自己做的。。。可以专门卖模板了

  1. 小夜 小夜

   应该是买的,我以前仿过一个博客,和这个很像。

 2. UC好,HL上一点负面消息都木有,不过对OPENVZ无爱!
  好吧,楼上都说了,夜姐,圣诞快乐。

 3. 圣诞快乐。

 4. 想当初我UCVPS的堪萨斯的18元现在都放弃了,顺道说声圣诞快乐了。。。。

  1. 小夜 小夜

   谢谢,您也圣诞快乐。

添加新评论