免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps

英睿科技 - 50元/月 Xen 1024M 30G 500G 西雅图

2012年05月7日09点35分

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

英睿科技(InXen)是新开国人VPS主机商,采用XEN架构,数据中心在西雅图(速度优秀),优惠码:50off永久5折,购买x-1024方案 ¥50元/月 原价100元购买链接)配置如下:

 • 1024MB guaranteed memory
 • 30GB storage
 • 500GB/month data transfer @ 100Mbps
 • Xen/XenSystem

西雅图(无R10,请注意备份)测试IP:216.176.188.18

 • CPU内存硬盘流量系统价格官网
 • 单核1024M30G500GLin/win50元购买
 • 双核2048M50G500GLin/win85元购买

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|              221.212.0.24 -  0 |  10 |  10 |  8 |  20 |  31 |  31 |
|              221.212.0.24 -  0 |  10 |  10 |  8 |  9 |  17 |  8 |
|              221.212.8.237 -  0 |  10 |  10 |  8 |  14 |  20 |  20 |
|              221.212.9.185 -  0 |  10 |  10 |  12 |  20 |  26 |  20 |
|              113.4.128.57 -  0 |  10 |  10 |  20 |  35 |  43 |  43 |
|              113.4.128.149 -  0 |  10 |  10 |  14 |  18 |  27 |  16 |
|             219.158.17.145 -  0 |  10 |  10 |  41 |  54 |  84 |  51 |
|              219.158.96.50 -  0 |  10 |  10 |  64 |  70 |  79 |  67 |
|              219.158.5.134 -  0 |  10 |  10 |  66 |  71 |  82 |  66 |
|              219.158.97.62 -  0 |  10 |  10 |  71 |  84 | 116 |  71 |
|             219.158.29.218 -  0 |  10 |  10 | 319 | 335 | 351 | 344 |
|       sjp-brdr-04.inet.qwest.net -  67 |  3 |  1 | 324 | 324 | 324 | 324 |
|       tuk-edge-13.inet.qwest.net -  0 |  10 |  10 | 329 | 345 | 367 | 338 |
|              67.129.97.131 -  0 |  10 |  10 | 288 | 294 | 306 | 288 |
|        core0-p5.tuk.wowrack.net -  0 |  10 |  10 | 331 | 360 | 376 | 359 |
|        dist0-p2.tuk.wowrack.net -  0 |  10 |  10 | 293 | 305 | 319 | 293 |
|   216-176-188.18.reverse.wowrack.com -  0 |  10 |  10 | 300 | 323 | 346 | 317 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
        WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自黑龙江联通的路由追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 江苏扬州[电信]
 • 216.176.188.18
 • 184毫秒
 • 49
 • 2
 • 安徽淮北[电信]
 • 216.176.188.18
 • 177毫秒
 • 50
 • 3
 • 深圳[电信]
 • 216.176.188.18
 • 176毫秒
 • 48
 • 4
 • 山东青岛[电信]
 • 216.176.188.18
 • 221毫秒
 • 46
 • 5
 • 厦门[电信]
 • 216.176.188.18
 • 238毫秒
 • 50
 • 6
 • 上海[电信]
 • 216.176.188.18
 • 192毫秒
 • 49
 • 7
 • 四川德阳[电信]
 • 216.176.188.18
 • 206毫秒
 • 48
 • 8
 • 江苏无锡[电信]
 • 216.176.188.18
 • 170毫秒
 • 47
 • 9
 • 河北廊坊[电信]
 • 216.176.188.18
 • 251毫秒
 • 47
 • 10
 • 广东东莞[电信]
 • 216.176.188.18
 • 198毫秒
 • 48
 • 11
 • 江苏南通[电信]
 • 216.176.188.18
 • 165毫秒
 • 49
 • 12
 • 天津[电信]
 • 216.176.188.18
 • 209毫秒
 • 49
 • 13
 • 四川绵阳[电信]
 • 216.176.188.18
 • 254毫秒
 • 50
 • 14
 • 江西吉安[电信]
 • 216.176.188.18
 • 208毫秒
 • 49
 • 15
 • 香港[电信]
 • 216.176.188.18
 • 198毫秒
 • 52
 • 16
 • 江苏镇江[电信]
 • 216.176.188.18
 • 163毫秒
 • 48
 • 17
 • 云南昆明[电信]
 • 216.176.188.18
 • 225毫秒
 • 50
 • 18
 • 河南郑州[多线]
 • 216.176.188.18
 • 217毫秒
 • 46
 • 19
 • 河南新乡[多线]
 • 216.176.188.18
 • 225毫秒
 • 46
 • 20
 • 北京[多线]
 • 216.176.188.18
 • 325毫秒
 • 47
 • 21
 • 香港[多线]
 • 216.176.188.18
 • 181毫秒
 • 48
 • 22
 • 深圳[联通]
 • 216.176.188.18
 • 256毫秒
 • 48
 • 23
 • 上海[联通]
 • 216.176.188.18
 • 218毫秒
 • 46
 • 24
 • 辽宁[联通]
 • 216.176.188.18
 • 286毫秒
 • 47
 • 25
 • 河南新乡[联通]
 • 216.176.188.18
 • 230毫秒
 • 47
 • 26
 • 黑龙江牡丹江[联通]
 • 216.176.188.18
 • 253毫秒
 • 48
 • 27
 • 深圳[移动]
 • 216.176.188.18
 • 299毫秒
 • 43
 • 28
 • 福建厦门[移动]
 • 216.176.188.18
 • 236毫秒
 • 42
最快:江苏镇江[电信] 163 毫秒 ### 最慢:北京[多线] 325 毫秒
电信平均:202 毫秒 ### 联通平均:248 毫秒

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

Xen · 西雅图 · inxen.com

小夜博客优惠广播群
 
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps