#评测# UOVZ - 299元/月 Hyper-V 8核 4G 120G 无限 100M 河南移动

2018年11月15日13点03分 3 一键抢沙发得好礼

购买商家机器前 请尽量先看用户评价 对于评价较差的商家谨慎购买

uovz是一家国人vps主机商,成立于2017年,经常在小夜这里发布优惠促销信息;止前主要从速国内、香港、洛杉矶等机房vps业务,今天给大家带来的是hyper-v虚拟架构,数据中心为中国河南移动,主打大带宽优势,100M仅299元,200M仅599元,性价比非常不错。

卖点在哪里

大带宽 / 现机交付 售完即止 / 操作系统支持linux和windows / 默认不开80端口 必须备案才可以使用

优惠方案

河南移动100M
 • 核心:8核CPU
 • 内存:4GB
 • 硬盘:120GB SSD
 • 流量:Unlimited
 • 端口:100Mbps
 • 架构:Hyper-V
 • 价格:299元/月
 • 传送:购买链接
河南移动200M
 • 核心:8核CPU
 • 内存:4GB
 • 硬盘:120GB SSD
 • 流量:Unlimited
 • 端口:200Mbps
 • 架构:Hyper-V
 • 价格:599元/月
 • 传送:购买链接

官网链接

机房信息

基础测试

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
 CPU Cores      : 8 Cores @ 2799.935 MHz x86_64
 CPU Cache      : 25600 KB 
 OS          : CentOS 6.8 (64 Bit) Dedicated
 Kernel        : 2.6.32-642.el6.x86_64
 Total Space     : 16.2 GB (1.6 GB Used)
 Total RAM      : 3822 MB (1516 MB Used 66 MB Buff)
 Total SWAP      : 4095 MB (0 MB Used)
 Uptime        : 0 days 17 hour 59 min
 Load Average     : 0.05, 0.03, 0.05
 TCP CC        : cubic
 ASN & ISP      : AS24445, China Mobile Guangdong
 Organization     : Henan Mobile Communications Co.,Ltd
 Location       : Zhumadian, China / CN
 Region        : Henan
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 863 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 809 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 730 MB/s
 Average I/O Speed  : 800.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  101.67 Mbit/s   146.30 Mbit/s    29.847 ms 
 Fast.com     0.00 Mbit/s    1.1 Mbit/s     -      
 Nanjing  CT   101.07 Mbit/s   320.03 Mbit/s    -     
 Hangzhou CT   97.66 Mbit/s   191.06 Mbit/s    -     
 Shanghai CU   102.09 Mbit/s   72.23 Mbit/s    -     
 Xi'an   CU   61.69 Mbit/s   344.92 Mbit/s    -     
 Chongqing CU   82.26 Mbit/s   55.10 Mbit/s    -     
 Chengdu  CM   55.07 Mbit/s   101.98 Mbit/s    -     
 Kunming  CM   89.82 Mbit/s   310.13 Mbit/s    -     
 Guangzhou CM   89.05 Mbit/s   115.89 Mbit/s    -     
----------------------------------------------------------------------

忘记回家的路了怎么办?  百度搜索  “vpsmm”  “vps妹妹”  “小夜” “小夜妹妹” 

真皮沙发 6月3日后文章抢沙发送32GU盘 回帖邮箱发收货地址和连接地址到 2919909342@qq.com 领取奖品

购买商家机器前 请尽量先看用户评价 对于评价较差的商家谨慎购买

标签:中国 · Hyper-V · uovz.com
小夜QQ:2919909342 小夜QQ群:602757584(VPS交流) 小夜QQ群:53360732(老年闲聊)

已有 3 条评论

 1. 老司机 老司机

  哇塞,这么优惠,我买台试试

 2. qwer121 qwer121

  大佬的翻车了没??

  1. 目前还没翻,我5年装退款了,3年装留着了,88券没给发,目前带宽还是G口。